proList_5

Офис на сервизен център в квартал Багуанг, Шенжен

случай-1

Описание на проекта

Цялостният дизайн на проекта възприема традиционното оформление на дворните къщи, използва модулната структура на сградата и конструктивната форма на интегрирана декорация и съчетава заобикалящите фактори на околната среда, за да изгради сервизния център в обществено офис пространство с екологична симбиоза и съвместно съществуване на хора и природа, със сервизна зала вътре.Офис, заседателна зала, столова за персонала, салон и други функционални зони.

време 202007 г местоположение Шенжен, Китай
Номер 121 ■ площ 2319㎡
случай-2
случай-4
случай-3
случай-5